Algemene informatie

Lid worden
Eigenaren van een Victoire kunnen lid worden van de Victoireclub. Hiervoor kunt u het ‘Aanmeldingsformulier’, dat hierboven aanklikbaar is, invullen. De contributie is 30,- per jaar. Personen die geen Victoire bezitten maar die zich om een andere reden willen binden aan de Victoireclub kunnen begunstiger (donateur) worden. Ook hiervoor kunt u het aanmeldingsformulier invullen. De donatie is minimaal gelijk aan de contributie. Het 'gezinslidmaatschap' is voor gezinsleden van een 'gewoon' clublid. Zij worden direct bij ledenadministratie aangemeld door het betreffende clublid. De contributie is €10 per jaar.

Wat biedt de Victoireclub?
De ruim 500 leden van de club vormen een gemeenschap die drijft op activiteiten en informatie.
Activiteiten zijn de openings- en sluitingstochten in Noord en Zuid, rondje Noord Holland, rondje Walcheren, de ‘droge’ evenementen (lezingen, instructiebijeenkomsten, trainingen) en de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Informatie biedt de club via het clubblad dat vier keer per jaar verschijnt en dat per post en digitaal te ontvangen is. Het blad bevat reisverhalen, verslagen, interviews en technische artikelen.
Op de website is het Typearchief te vinden, met documentatie per Victoiretype (inloggen) en bouwnummers per type (openbaar). Daarnaast is er de Kennisbank (inloggen) waar leden informatie kunnen uitwisselen. En op de Victoireclub marktplaats kunt u spullen te koop aanbieden, of te koop vragen.

De kleine clubvlag kost (excl. verzendkosten) 6,-, de grote 8,-.
Bestellen bij de penningmeester, of kopen bij een van de bestuursleden als u ze ontmoet op het water.