V1122 douche-bilge loopt langzaam vol 17-04-2017 15:32:07

Onderstaande vraag werd aan het bestuur gesteld door een Duitse eigenaar van een Victoire 1122 (1998, bouwnr. 30).

I bought my used Victoire 112 in Almaar in 2013.
Since 2 years, I have a problem with water that fills the shower bilge in nearly 3 days. The water comes out of the tube that leads backwards under the toilet bowl. It´s impossible for me to discover where this tube ends. But: The Boiler area is dry, the engine area is dry, the tubes coming from the engine to the boiler are dry. All seems to be dry, but water cames out of the tube, drop by drop. Perhaps, Mr. van der Veen, you can help me forwarding this email to a Victoire 1122 owner in your club? Perhaps the possible cause is easy to find if I get a tip where searching for. The question is: to where leds the red tube in the picture.

​Kind regards, Werner Nadj


​Ik heb mijn tweedehands Victoire 1122 in Alkmaar gekocht in 2013.
Sinds een jaar of twee loopt de bilge van de douche langzaam vol met water, in een dag of drie. Het water komt uit de pijp die vanuit de douche-bilge naar achteren loopt, en het loopt er druppelsgewijs uit. Ik kan niet vinden waar die pijp eindigt. Verder is de plek waar de boiler zit droog, het is droog onder de motor en de pijpen die van de motor naar de boiler lopen zijn droog. Nergens water, maar uit de afvoerpijp druppelt water. Kunt u mijn mail doorsturen naar een 1122 eigenaar in uw club? Meneer van der Veen, misschien is het niet moeilijk om de oorzaak te vinden als ik een tip krijg over waar ik moet zoeken. De vraag is waar de rood aangeduide pijp, die in de afbeelding te zien is, naartoe loopt.

Vriendelijke groet, Werner Nadj

V1122 1998 nr30 showerbilge

Re: V1122 douche-bilge loopt langzaam vol 18-04-2017 13:33:42

Waarschijnlijk komt het water bij de boiler vandaan. Evetueel lekwater van het overdruk ventiel gaat via een loosgat naar de douche put.
Ik heb ook lang gezocht maar bij ons zat direct onder de boiler een loosgat. Zo dus niet te zien.
 

Re: V1122 douche-bilge loopt langzaam vol 18-04-2017 19:58:02

The owner of the V1122 with hullnumber 37 sent the followoing answer:
The pipe (the red one) is the release/discharge from the starboard storage locker. The pipe functions when one empties the boiler at the end of the sailing season.
Under the floor of this storage locker lies the boiler. Also the hydrofoor, and probably the deck shower. So a lot of waterpipes.
I experienced the same trouble. At last my boiler was found to leak at a weld, and this leak could not be noticed because of the insulation. The leaking was not much, but it was steady. Because of loss of pressure one could hear the pump turn on, from time to time.
I think there has to be a leak somewhere in the water system (a coupling, the boiler or the hydrofoor). The best way to test it is: Turn off the hydrofoor. Open the tap in the kitchen, until the pressure has been gone. Then control the dripping in the douche bilge. If it did stop, there has to be a leak in the system somewhere. My advise to find the leak is to control (feel) with your hand under the boiler, as far to the frontside as possible.
I wish the owner succes, and I'd like to hear in the end what has been the cause of this trouble."


Peter Mater stuurde het volgende antwoord (de kern ervan komt overeen met het antwoord van René Kale):
"Die pijp is de lozing van de stuurboordsbakskist. Hij wordt bijv. gebuikt bij het leegmaken van de boiler in het najaar.
In die bakskist is onder de vloer de boiler ingebouwd, en de hydrofoor, en wellicht een buitendouche-aansluiting. Al met al een hele hoop waterleidingwerk dus.
Heb hetzelfde probleem gehad en uiteindelijk bleek mijn boilervat op een lasnaad te lekken, maar dat was niet te zien door de isolatie. Het lekte niet veel, maar gestaag. Door het drukverlies hoorde je van tijd tot tijd de pomp even aanslaan.
Ik denk dat er ergens een lekkage in het watersysteem is (een koppeling, de boiler, de hydrofoor). Beste manier om dit te testen: hydrofoor uit, kombuiskraan open tot de druk er af is en dan kijken of het druppelen in de doucheput stopt.  Ik zou toch nog eens onder de boiler voelen, zover mogelijk naar voren.
Veel succes toegewenst voor deze eigenaar. Ik hoor graag wat de oorzaak uiteindelijk is geweest."

Groet, Aike van der Hoeff (archiefbeheerder)

Re: V1122 douche-bilge loopt langzaam vol 19-04-2017 21:00:45

What a fast reply, respect.
Yes, I assumed too, that the dropping "red pipe" in the shower bilge  is in touch with the stb. storage locker.
But: In detail, my former experiences are:
1. A few water comes out of the "red pipe"some hours after activating the heater of the boiler.
While heating I saw drops of water comming out of the safety valve of the boiler. In my opinion, not enough to fill the shower bilge. But, constant dripping fills the bilge.
2. I thought: "fine. When preparing the ship for winter, I drain the Boiler by opening the saftey valve. The water then will run into the shower bilge, from where I pump out the water."
3. Then I opened the safety valve and 40 Liters of water remained on the floor of the starboard locker. No water came out of the "red pipe". : - (
4.  This experience made me believe, that the "red pipe" has nothing to do with the starboard storage locker.
But now, Mr. Peter Mater confirmes:  "The pipe (the red one) is the release/discharge from the starboard storage locker.
I must examine the watersystem in the locker from the beginning. There must be a leakage and the "red pipe" seems to be blocked in a very strange way.  40 Litres remains in the locker, but less water can pass.
Up to now I was sure, that the tightness of the water system is perfect. Because I drain the boiler today as follow: First I empty the watertanks. Then I connect a hose with the winter drain valve of the Boiler. Then I switch on the water pump. In absence of water the water pump pumps air into the boiler, the pressure leads the water out of the hose into the cockpit. After 3 Minutes the boiler is empty. I was convinced, that only in a absolutly tight watersystem I can emty the boiler this way.
In June 2017 I put the ship into the water again. Then I will  inform you about the real failure and how I fixed it.
Until then I wish you all a  joyful sailing season and thank you very much for your friendly help.

Yours sincerely, Werner Nadj


Ja ik nam ook aan dat 'rode pijp' (zie de foto bij het begin van deze draad) de afvoer was van de vloer van de stuurboord bakskist.
Maar mijn ervaringen zijn, in detail, als volgt:
​1. Na het aanzetten van de boiler komt er na enkele uren een beetje water uit de 'rode buis'. Terwijl de boiler opwarmde zag ik druppels water uit het veiligheidsventiel van de boiler komen. Volgens mij niet genoeg om bilge van de douche te vullen, maar daar drupt toch water in.
2. Ik dacht "mooi, aan het einde van het seizoen laat ik de boiler leeglopen door het ventiel open te zetten. Dan loopt het water in de douche bilge en van daaruit popm ik het overboord."
3. Toen ik dat deed liep er 40 liter water in de bakskist, maar er kwam geen water via de 'rode pijp' in de douche bilge :-(.
4. Hierdoor ging ik denken dat de 'rode pijp' niets te maken had met de afvoer van de bakskist.
​Nu bevestigt Peter Mater echter dat de betreffende pijp wel de afvoer is van de bakskist.
​Ik moet het watersysteem opnieuw onderzoeken. Er moet een lek zijn, én de afvoer van de bakskist moet op een vreemde manier verstopt zijn. Want die 40 liter blijft er staan, maar er drupt wel langzaam water in de douche bilge.
​Tot nu toe was ik ervan overtuigd dat het watersysteem van onze 1122 goed in elkaar zit en dicht is. Ik tap de boiler namelijk als volgt af. Eerst maak ik de watertanks leeg. Dan maak ik een slang vast aan de aftapkraan van de boiler. Daarna zet de waterpomp aan. Omdat er geen water in de tanks zit pompt de pomp lucht in de boiler. Door de druk wordt het water dat in de boiler zit via de slang uit de boiler geduwd, en die is na 3 minuten leeg. Ik was ervan overtuigd dat ik alleen bij een absoluut dicht systeem de boiler op deze manier kon leegmaken.
In juni 2017 gaat de boot weer het water in. Dan zal ik laten weten wat de uiteindelijke storing was en hoe ik het opgelost heb.
Tot dan wens ik iedereen een mooi zeilseizoen en erg bedankt voor de hulp.
Vriendelijke groet, ​Werner Nadj