Het Victoire archief werkt! 12-01-2013 19:24:21

Beste leden van de Victoireclub,

Het Victoire archief werkt! Van elk Victoire model zijn nu twee tabbladen beschikbaar.
Tabblad 'downloads' - technische en informatieve documenten.
Tabblad 'bouwnummers' - foto's van gebouwde Victoires, met bouwjaar en bouwnummer en scheepsnaam.
Dank aan Victoire Yachts, en aan alle mensen (meest leden, enkele niet-leden), voor het beschikbaar stellen van de materialen die nu in het archief staan.
Om materiaal te bekijken en op te slaan moet u inloggen, kan alleen als u lid bent van de Victoireclub. Een uitzondering daarop is het document 'Basisgegevens' dat bij elk type beschikbaar is, iedereen kan dat opslaan.
Bent u in het bezit bent van materiaal dat nog niet in het archief staat? Stuur het naar de beheerder, gescand of per post (u krijgt het terug). Uw naam wordt vereeuwigd in de eigenschappen van het archiefstuk dat we ervan maken.
Staat uw Victoire nog niet bij de bouwnummers? Stuur een foto, liefst zeilend en met de complete mast zichtbaar, voorzien van bouwjaar, bouwnummer en scheepsnaam. En als u het weet, ook de datum van de foto. Vaak staat die datum wel in de eigenschappen van de foto, maar niet altijd.
Kent u mensen met een Victoire die die geen lid zijn? Attendeer ze op het archief en vraag ze om materiaal en een foto van hun boot.
Kent u de gegevens van een Victoire waarvan we zoals in het archief te zien is bouwjaar, bouwnummer of naam niet kennen? Laat het ons weten.

Het adres is: archief@victoireclub.nl

Vr. groet, Aike van der Hoeff, beheerder archief Victoireclub

Het Victoire archief werkt! Vervolg 19-01-2013 16:02:22

Begin januari 2013 hebben we bij de werf waar de V37's zijn afgebouwd 7 ordners met tekeningen, schetsen en technische informatie gescand. Ze waren gevonden door een Victoireclub lid met een V37. Het gaat hoofdzakelijk om documentatie over de 37, 1122, 1200, 1270, 1270DS, 42C en 42. Ongeveer 5% ervan is documentatie over 1044, 933 en 855. Vanaf nu zal dat materiaal langzaam aan in het archief geplaatst worden.
Groet, Aike van der Hoeff