Algemene Leden Vergadering 2020, plus vraaggesprek

Locatie: Amsterdam, WV de Koenen, Jollenpad 13
Begin datum: 18-01-2020
Eind datum: 18-01-2020
Organisator: Aike van der Hoeff

Beste leden van de Victoireclub,

De ALV van 2020 vindt plaats op 18 januari 2020 in het gebouw van WV De Koenen, Jollenpad 13, Amsterdam.

Inloop met koffie en thee: 13:30
ALV: 14:00 - 16:00
Vraaggesprek met een bijzonder clublid: 16:15 - 17:00
Borrel: 17:00 - 18:00

ALV-Diner vervalt, er waren onvoldoende aanmeldingen.

Agenda

1. Opening
2. Voorstellen nieuwe leden
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen ALV 2019*
5. Jaarverslagen 2019*
6. Evenementen 2019 en 2020*
7. Huishoudelijk Regelement
8. Financiën*
9. Lustrum 2021
10. De Kennisbank*
11. Communicatie: Clubblad, website en Facebook
12. Bokalen 2019
13. Rondvraag
14. Sluiting

De vergaderstukken behorende bij de agenda, aangegeven met een *, komen beschikbaar op www.victoireclub.nl > Algemeen > Vergaderstukken.

We rekenen op uw aller aanwezigheid!

Aike van der Hoeff, secretaris
06-26218275
secretaris@victoireclub.nl