Algemene Leden Vergadering 2017

Locatie: Haddock Almere
Begin datum: 21-01-2017
Eind datum: 21-01-2017
Organisator: Aike van der Hoeff / Frank Jibben

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering, zaterdag 21 januari 2017.

Het bestuur van de Victoireclub nodigt alle leden en begunstigers uit voor Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op zaterdag 21 januari 2017.

Locatie: Haddock Watersport (grote zaal), Archerpad 8-10, 1324 ZZ Almere, tel. 036-5330646.

Programma:

Vanaf 14.00 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee.
Om 14.30 uur start de Algemene Ledenvergadering.

Aansluitend om 16.30 uur zal Henk Huizinga van NIMOS Meteo -en wellicht bij u bekend van het wekelijkse ZILT Weekend Weerbericht- een lezing houden en ingaan op de vraag hoe je tijdens tochten in binnen- en buitenland betrouwbare weerinformatie kunt krijgen.
Vervolgens drinken we gezellig een drankje met elkaar en kunnen we verder bijpraten
Wie wil kan daarna aanschuiven voor een buffetmaaltijd (voor eigen rekening en na aanmelding, uiterlijk op13 januari).

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering:

1. Opening.
​2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Voorstellen aanwezige nieuwe leden.
​4. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2016. *
​5. Verkiezing bestuursleden.
Wouter Schalkoort (penningmeester) is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Wouter Schalkoort te herbenoemen.
Erik Aapkes (evenementen) treedt af. Het bestuur stelt voor in zijn plaats als nieuw bestuurslid Frank Jibben te benoemen.
​6. Goedkeuren van het Jaarverslag 2016 van het bestuur.*
​7. Terugblik op de evenementen van het afgelopen jaar.
​8. Financiën.*
* Financieel Jaarverslag 2016
* Verslag kascontrolecommissie.
* Begroting 2017 en contributie 2017
​9. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
​10. Uitreiken bokalen 2016
​11. Evenementenkalender 2017
​12. Nieuws van de redactie van ons clubblad.
​13. Nieuws over de website www.victoireclub.nl
​14. Rondvraag.
​15. Sluiting.

* De bijlagen behorende bij de agenda (de notulen van de ALV van 16 januari 2016, het Jaarverslag 2016 en de financiële stukken) vindt u op de website www.victoireclub.nl. Eerst inloggen, en dan onder Algemeen, klik op Vergaderstukken.

Aanmelden.

Om inzicht te krijgen in het aantal aanwezigen vragen wij u u aan te melden via de website www.victoireclub.nl. Daar kunt u ook aangeven of u na afloop van de ALV, de lezing en de borrel aanschuift bij het buffetdiner en zo ja, met hoeveel personen. De kosten voor het buffetdiner bedragen € 25,- p.p. excl. drankjes en zijn voor eigen rekening. De kosten kunt u ter plekke voldoen. In verband met de catering kunt u zich tot uiterlijk 13 januari aanmelden voor het buffetdiner.

Wij rekenen graag op uw aller aanwezigheid!

Namens het bestuur,

Aike van der Hoeff
secretaris.
Tel. 06-26218275
secretaris@victoireclub.nl

Links

Link Gebruiker
http:René Schoen