Algemene Leden Vergadering 2016

Locatie: Almere
Begin datum: 16-01-2016
Eind datum: 16-01-2016
Organisator: Erik Aapkes

De ALV komt er weer aan en ook dit keer streven we voor het officiële gedeelte weer naar een krachtige en korte vergadering. U bent vanaf 13:30 uur welkom bij

  • Boathouse Almere 
  • Noorderplassenweg 150
  • 1316VV Almere

Waar om 14:00 uur de ALV zal beginnen.
Onder tablad 'Vergaderstukken' vindt u (na inloggen):

  • agenda ALV 2016
  • concept-notulen ALV 2015 
  • Jaaroverzicht 2015 & Begroting 2016

Na de ALV zal Peter Schermer een presentatie houden over zijn reis naar Scandinavië met zijn V22 'This Strange Engine', gevolgd door de Nieuwjaarsborrel 2016.
Na afloop van de borrel kan er van een voortreffelijk en gezellig diner worden genoten waarvan de samenstelling een verrassing is.
De kosten voor het diner bedragen 27,50 per persoon (exclusief consumpties) en dient voor 11 Januari 2016 te worden voldaan op bankrekening IBAN: NL30 INGB 0004 0604 82 BIC: INGBNL2A, t.n.v. Victoire Club, o.v.v. uw naam

We besluiten deze bijeenkomst rond 21:00 uur.

Om inzicht te krijgen in het aantal personen dat de vergadering wil bezoeken, verzoeken wij u via onze website in te schrijven of, indien u niet beschikt over toegang tot de site, zich aan te melden per e-mail bij Erik Aapkes, eaapkes@planet.nl.

Wij wensen u alvast een goed begin van het nieuwe jaar toe.

Bestuur Victoireclub

Foto's

Presentatie van Peter Schermer
Bestuur Victoireclub 2016
Ledenvergadering 2016
Na afloop tijd voor een drankje
Tijd voor een drankje
Peter Schermer vertelt enthousiast over zijn avont