Algemene Ledenvergadering Nieuwjaarsreceptie

Locatie: Almere
Begin datum: 25-01-2014
Eind datum: 25-01-2014
Organisator: Erik Aapkes
vanaf 14.00 uur - ontvangst vanaf 13.30 uur.
BoatHouse
Noorderplassenweg 150
1316 VV ALMERE

Agenda jaarvergadering

1. Opening.
2. Mededelingen/ingekomen stukken.
3. Voorstellen aanwezige nieuwe leden.
4. Vaststellen notulen 2013 (zie clubblad maart 2013).
5. Jaarverslag van de secretaris.*
6. Verslag kascommissie.
7. Verkiezing nieuwe leden kascommissie.
8. Vaststellen financieel verslag 2013.
9. Vaststellen begroting 2014.
10. Vaststellen contributie 2014.
11. Uitreiking bokalen 2013.
12. Evenementenkalender 2014.
13. Clubblad.
14. Distributie ledenlijstboekje 2014
15. Ledenenquête voorjaar 2014
16. Bestuursverkiezing.**
17. Rondvraag.
18. Sluiting.

* Agendapunt 5, gemarkeerd met een *, is vermeld in het clubblad van december 2013.

** Agendapunt 15 gemarkeerd met ** : volgens het rooster van aftreden zijn er geen aftredende bestuursleden in 2014.

We streven wederom naar een korte vergadering. Aansluitend aan de vergadering zal de heer Geert Wilmink van Victoire Yachts & Products ons nader informeren over het reilen en zeilen van Victoire en kunt u hem daarover de nodige vragen stellen.

Hierna is er de gebruikelijke Nieuwjaarsborrel!

Na afloop, kan er genoten worden van een voortreffelijk diner, bestaande uit:

3-gangen menu

Soep van de dag
(keuze uit twee soepen)
***
Kabeljauw
op de huidgebakken dagverse filet met Italiaanse groenten
caponata en polder krieltjes met kruidenolie
of
Runderhaas
in zijn geheel rosé gebraden en geserveerd met aardappelgratin,
harris couvert en jus van sjalotten
***
Lauw warm chocolade taartje
lauw warm chocolade taartje geserveerd met een bol vanille ijs

Indien u hieraan wilt deelnemen, verzoeken wij u de kosten à €27.50 per persoon voor 1 januari 2014 te voldoen op IBAN: NL30 INGB 0004 0604 82
BIC: INGBNL2A t.n.v. Victoire Club

Wij verzoeken u eventuele speciale dieetwensen tijdig aan ons mede te delen.

We besluiten deze bijeenkomst rond 21:00 uur.

Om inzicht te krijgen in het aantal personen dat de vergadering wil bezoeken, verzoeken wij u via onze website in te schrijven of, indien u niet beschikt over toegang tot de site, zich aan te melden per e-mail of telefonisch bij Erik Aapkes, eaapkes@planet.nl of 06-5125 7550.