Alg. Ledenvergadering + Nieuwjaarsreceptie

Locatie: Leimuiden/Aalsmeer
Begin datum: 12-01-2013
Eind datum: 12-01-2013
Organisator: Erik Aapkes
Algemene Ledenvergadering 2013

Het bestuur van de Victoire Club nodigt u uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering 2013

Datum 12 januari 2013
Tijd van aanvang 14:00 uur
Ontvangst vanaf 13:30 uur
Locatie Restaurant Plasmeijer, Herenweg 100a, 1431 GX Aalsmeer, bij Leimuiden, op jachthaven Kempers Princessepaviljoen


Programma

• Bij binnenkomst zal u een kopje koffie worden geserveerd
• We streven wederom naar een korte vergadering. Aansluitend aan de vergadering zal de heer Geert Wilmink van Victoire Yachts & Products ons nader informeren over het reilen en zeilen van Victoire en kunt u hem daarover de nodige vragen stellen.
• Hierna is er de gebruikelijke Nieuwjaarsborrel!
• Na afloop, kan er genoten worden van een voortreffelijk diner

Menu

Voorgerecht
Terrine van gerookte boerenbeenham
op een bedje van salade

Hoofdgerecht
Gebraden varkenshaas met een saus van rode pesto
en diverse garnituur

Nagerecht
Bladerdeeg met appel vers afgebakken uit de oven en amandel
spijs, kaneelsuiker en een bolletje kaneelijs

Indien u hieraan wilt deelnemen, verzoeken wij u de kosten à € 25,00 per persoon voor 1 januari 2013 te voldoen op Giro 4060482, t.n.v. Victoire Club, Oud Beijerland.
Wij verzoeken u eventuele speciale dieetwensen tijdig aan ons mede te delen.
We besluiten deze bijeenkomst rond 21:00 uur.

Attentie
Om inzicht te krijgen in het aantal personen dat de vergadering wil bezoeken, verzoeken wij u via onze website in te schrijven of, indien u niet beschikt over toegang tot de site, zich aan te melden per e-mail of telefonisch bij Erik Aapkes, eaapkes@planet.nl of 06-5125 7550.


Agenda jaarvergadering

1. Opening.
2. Mededelingen/ingekomen stukken.
3. Voorstellen aanwezige nieuwe leden.
4. Vaststellen notulen 2012 (zie clubblad maart 2012).*
5. Jaarverslag van de secretaris.*
6. Statuten ontwerptekst van de notaris in stemming brengen voor de rechten van een buitengewoon/gezinslid.*** (indien er geen 2/3 van het aantal leden aanwezig is, zal het bestuur voorstellen de vergadering te sluiten en direct een 2e vergadering te mogen openen waarin de ontwerptekst wel/niet aangenomen kan worden door het aantal aanwezige leden.)
7. Verslag kascommissie.
8. Verkiezing nieuwe leden kascommissie.
9. Vaststellen financieel verslag 2012.
10. Vaststellen begroting 2013.
11. Vaststellen contributie 2013.
12. Uitreiking bokalen 2012.
13. Evenementenkalender 2013.
14. Clubblad.
15. Presentatie Technisch Archief (door Aike van der Hoeff en Website/facebook (door Gerhard van der Veen).
16. Bestuursverkiezing.**
17. Rondvraag.
18. Sluiting.

De agendapunten gemarkeerd met een * zijn vermeld in het clubblad van december 2012.

** De bestuursleden Henny de Boer (penningmeester) en Godi Oosterbaan
(clubbladredactie) hebben hun functie beschikbaar gesteld.
Wouter Schalkoort (penningmeester) en Nelleke van der Pol (clubbladredactie)
hebben zich kiesbaar gesteld als bestuursleden.
De bestuursleden Erik Aapkes, Pierre Verhoeff en Henny Quint zijn volgens het
schema aftredend, maar stellen zich herkiesbaar.
Eventuele tegenkandidaten worden verzocht dit z.s.m. kenbaar te maken, tot
uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering.

*** Wel/niet aan te nemen ontwerptekst van de notaris t.b.v. de statutenwijziging.
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de volgende artikelen van
de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

“Artikel 4.
2. Buitengewone leden kunnen zijn zij die behoren tot een gezin van een
gewoon lid en de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt of de partner
van een gewoon lid zijn.
4. Ereleden, buitengewone leden en begunstigers hebben geen andere
rechten en verplichtingen dan die, welke uit de statuten blijken. Een
buitengewoon lid dat de achttienjarige leeftijd heeft bereikt, heeft
dezelfde rechten als een gewoon lid.”Wij wensen u alvast prettige feestdagen toe en een goed begin van het nieuwe jaar

Het bestuur.