Nieuwjaarsreceptie/ALV

Locatie: Gooimeer, Naarden
Begin datum: 09-01-2011
Eind datum: 09-01-2011
Organisator: W. Verhoeff
Zondag 9 januari bent u van harte uitgenodigd door het bestuur van de Victoire club voor een gezellig samenzijn tijdens de Nieuwjaarsreceptie in havencafe Gooimeer in Jachthaven Naarden, waarbij dan tevens de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden. Adres Onderwal 16 te 1411 LV Naarden.

De zaal is open vanaf 13.00 uur, de vergadering begint om 14.00 uur en daarna wordt de nieuwjaarsborrel geschonken.
(Wegens verbouwing van de keuken kan hier deze keer NIET gedineerd worden.)

Wij verheugen ons op uw komst!!

Hierbij de agenda voor de jaarvergadering (de notulen ALV 2010 + jaarverslag secretaris treft u bij Huishoudelijke Regels aan) :

1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Voorstellen nieuwe leden
4. Vaststellen notulen 2010 (zie clubblad maart 2010 en website)
5. Verslag secretariaat
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuwe leden kascommissie
8. Financieel verslag (zie clubblad december 2010)
9. Begroting 2011 en vaststellen contributie
10. Clubblad
11. Uitreiking prijzen
12. Evenementenkalender 2011
13. Bestuursverkiezing
14. Rondvraag
15. Sluiting


Foto's

ALV
ALV
ALV
ALV
ALV
ALV
ALV
ALV
ALV
ALV