Jan Schokker Regatta

Locatie: Volendam
Begin datum: 25-06-2011
Eind datum: 26-06-2011
Watersportvereniging Volendam organiseert i.s.m. Jan Schokker Zeilmakerij en Scheepstuigerij de
"Jan Schokker Regatta 2011".
Volendammer Weekend 25 - 26 juni

Programma :

Algemeen
De Jan Schokker Regatta is een laagdrempelige zeilwedstrijd waarbij onderling contact en gezelligheid voorop staat. Door deel te nemen aan de clubcompetitie wordt getracht het onderlinge contact tussen diverse zeilverenigingen te vergroten. Er wordt gezeild onder SW ratingcijfers.

Voor de wedstrijdinformatie zie verderop,
Wellicht ten overvloede zij vermeld dat u als
schipper uiteraard zelf bepaalt of u gezien de (weers)omstandigheden van start gaat.

Vrijdag 24 juni
Middag/Avond : Zeilboten arriveren in de oude vissershaven van Volendam en melden zich bij de havenmeester. Alle deelnemers zijn van 24 juni 12.00 uur tot 26 juni 12.00 uur geen havengeld verschuldigd.

Zaterdag 26 juni
8.00 - 8.30 : Schippers melden zich bij het Clubhuis van de WSV-Volendam. Locatie: gebouw zeilmakerij Jan Schokker aan zuidzijde oude Haven.
Elke zeilboot ontvangt een welkomstpakket met de deelnemerslijsten, de wedstrijdbepalingen, de te varen wedstrijdbaan, het bootnummer (aan boot te bevestigen) en bonnen voor de zeilersmaaltijd. Zaterdag wordt de zeilersmaaltijd u aangeboden door Zeilmakerij Jan Schokker.

10.25 :Waarschuwingsein van de wedstrijd
10.30 : Startsein.
Vanaf 15.30 : De deelnemers finishen en keren terug naar de haven.
18.00-19.00 : Prijsuitreiking en zeilersmaaltijd: alle deelnemers kunnen een nasi-maaltijd afhalen aan de oude Haven. De zeilersmaaltijd wordt u aangeboden door Zeilmakerij Jan Schokker.
Tot 23.00 : Gedurende het gehele weekend zijn er diverse optredens op het podium in de haven. Er wordt live muziek ten horen gebracht tot 23.00 uur.

Zondag 27 juni
vanaf 9.45-11.00 : Hoogmis in St. Vincentiuskerk m.m.v. kerkkoor St. Ceaciliea en het Volendams Operakoor. Na de mis wandelen vele Volendammers in traditionele klederdracht van de kerk naar de oude Haven.
10.00 - 20.00 : Muzikaal programma rond de oude Haven start met een optreden van de Volendammer Fanfare. Met vervolgens veel plaatselijk muzikanten, bands en koren.


Wedstrijdinformatie :
De wedstrijd wordt gevaren op zaterdag 26 juni 2010 . Het wedstrijd gebied is het Markermeer. De startlijn bevindt zich binnen een straal van 1 n.m. van de haven van Volendam. De organisatie is in handen van Watersport Vereniging Volendam.

1.
De regels voor wedstrijdzeilen 2009 – 2012, de bepalingen van het KNWV, de voorschriften van betreffende klassen, deze aankondiging (tenzij enige van deze door de wedstrijdbepalingen worden gewijzigd) en de wedstrijdbepalingen zijn op de wedstrijd van toepassing.

2.
De inschrijving staat open voor leden van alle verenigingen/clubs.

3.
Inschrijving: door middel van het inschrijfformulier “Jan Schokker Regatta 2011” te zenden naar R. de Groot, W. Pontstraat 41 1135 ET Edam. Of aanmelden per e-mail: inspirit@hetnet.nl

4.
Sluiting van de inschrijving: Uw inschrijving dient voor 15 juni in het bezit te zijn van WSV Volendam. Na 15 juni kan er niet meer worden ingeschreven.

5.
Bij correcte en tijdige inschrijving ontvangt u de Wedstrijd-bepalingen en het programma uiterlijk 21 juni.

6.
De wedstrijdbepalingen incl. deelnemerslijst en het programma liggen vrijdag 25 juni voor u klaar in het regatta office aan de haven van Volendam. Locatie: Clubhuis WSV Volendam, gebouw Schokker aan de zuidzijde van de gemeentelijke haven. Het clubgebouw is vrijdag geopend van 19.30 – 21.30 uur. En zaterdag morgen van 8.30 – 9.30 uur.
7.
Op zaterdag 26 juni wordt er één wedstrijd gevaren. Het waarschuwingssein is om 10.25 uur .

8.
Er wordt gestart volgens regel 26 van regels voor het wedstrijdzeilen 2009 – 2012, de bepalingen van het KNWV.
Waarschuwing : zetten van vlag E, geluidssein 5 min voor start.
Voorbereiding : zetten van Vlag P, geluidssein 4 min voor start.
Eén minuut : voorbereidingvlag weg, geluidssein 1 min voor start.
Starten : vlag E wordt gestreken, geluidssein

9.
De te zeilen baan is een baan uitgezet volgens bestaande boeien . Hiervoor adviseren wij een actuele kaart 1810 aan boord te hebben. De te zeilen baan wordt aangegeven d.m.v bord met nummers op het startschip.

10.
Het startschip is te herkennen aan een grote Jan Schokker Zeilmakerij Vlag in de mast.

11.
Startschip is tevens finishschip.

12.
Tijdens de race is de wedstrijdcommissaris via marifoonkanaal 72 bereikbaar. Tijdens de start zal via hetzelfde marifoonkanaal informatie worden verschaft.

13.
Een baanafkorting kan, indien noodzakelijk, worden uitgevoerd en vind altijd plaatst bij een merkteken van de baan. In dat geval ligt het finishschip bij het merkteken en wordt de finishlijn gemarkeerd tussen het merkteken en het finishschip.

14.
Prijzen zullen worden toegekend aan de boot die resp. de 1ste, 2de, en 3de plaats in hun klasse behaald. Tevens wordt er een clubprijs uitgereikt aan de vereniging met de beste overall scores. Hiervoor tellen de resultaten van de snelste tijden van minimaal drie deelnemers van die vereniging

15.
Ligplaatsen: voor deelnemers aan de Jan Schokker Regatta 2010 zijn ligplaatsen gereserveerd in de gemeentelijke vissershaven van Volendam. Ten alle tijde dienen de aanwijzingen van de havenmeester te worden opgevolgd. Vanaf vrijdag middag 25 juni 12.00 uur tot zondag 27 juni 12.00 uur zijn de deelnemers geen havengeld verschuldigd.

16.
Informatie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de wedstrijd-commissaris Klaas Jan Kroon. Tel 06 2241 5942. of via inspirit@hetnet.nl

17.
De WSV Volendam dan wel de organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel of schade welke zou kunnen ontstaan door of in verband met deelname aan de wedstrijd.

Wij wensen u veel plezier tijdens dit evenement.

Bestuur Watersport Vereniging Volendam

INSCHRIJFFORMULIER

Naam en voorletters boot eigenaar :
Adres :
Postcode/Woonplaats:
Telefoon :
Mobiel ( 06) :
E-mail :
Lid van : (club)
Naam jacht :
Type:
Kleur romp :
lengte :
breedte :
lengte waterlijn :
Zeilnummer:
Indien ORC gemeten, ORC Club GPH :
SW cijfer indien bekend :

Aantal personen aan boord:
Aantal deelnemers aan schippersmaaltijd:

Het inschrijfgeld a € 20,- per boot kunt u overmaken op rekening nummer 23 13 89 140 t.n.v. Watersport Vereniging Volendam.

Ondergetekende verklaart zich te onderwerpen aan de regels voor wedstrijdzeilen en alle andere
regels geldig voor dit evenement.

Datum :
Handtekening :