ALV en Nieuwjaarsreceptie

Locatie: Hoorn
Begin datum: 14-01-2006
Eind datum: 14-01-2006
Organisator: Peter Mater
JAARVERGADERING EN NIEUWJAARSRECEPTIE GROOT SUCCES

Zaterdag 14 januari heeft de Victoire Club haar jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie gehouden in het clubgebouw van de WSV te Hoorn. De belangstelling was boven verwachting, totaal 85 personen. Door het sluiten van de werf moest de Victoire Club na 25 jaar op zoek naar een andere locatie en dat is Hoorn geworden.
De vergadering verliep onder leiding van de voorzitter, Peter Mater, zeer vlot. In zijn opening werd ingegaan op het sluiten van de werf en dat de kans op een doorstart nu wel zeer klein geworden is. Tevens is een reactie van Klaas Vader voorgelezen. Na de huishoudelijke zaken als notulen, mededelingen en jaarverslagen, kwam de prijsuitreiking. De Pieter Hillenbeker is gewonnen door Marjon en Eric Prins, de Victoriabokaal door Martha Dane en Paul Benner. Het halfmodel, voor het best presterende schip in Zuid werd gewonnen door Coby en Tony van de Kreeke.
Besloten is de contributie, na 4 jaar, te verhogen van EUR 22.50 tot 25,00 per jaar. Gezinsleden blijven EUR 10,00 per jaar betalen.
Nel Schotvanger heeft afscheid genomen als secretaris. Nieuwkomer is Hans Lenk uit Jutrijp.
Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering en kon de nieuwjaarsreceptie beginnen. De verzorging door gastheer Vladimir Ilic en zijn brigade was uitstekend. De stemming buitengewoon geanimeerd. Het lijkt wel of de saamhorigheid onder de leden van de Victoire Club groter geworden is nu de werf niet meer bestaat. Men zoekt voor raad en advies steun bij elkaar. Paul Benner had voor belangstellenden zijn computer meegenomen om een uitleg te geven over onze website, die dankzij zijn inspanning en die van Kees Brandenburg Jr. alsmede Wim Blankenstijn steeds mooier en uitgebreider wordt.
Na de receptie maakten nog zo’n 44 personen gebruik van de geboden gelegenheid om een hapje te eten (op eigen kosten).
Alles bij elkaar een groot succes.