ALV + nieuwjaarsreceptie

Locatie: Alkmaar
Begin datum: 15-01-2005
Eind datum: 15-01-2005
Organisator: Henny van Heeren-Eielts
De Algemene Ledenvergadering met aansluitend de traditionele nieuwjaarsreceptie.

Locatie : Victoire Jachtbouw, Madame Curiestraat 3, Alkmaar

Zaterdag 15 januari 2005

14:00 uur : ontvangst
14:30 uur : aanvang jaarvergadering


Agenda jaarvergadering :

1. Opening
2. Voorstellen nieuwe leden
3.Mededelingen
4.Ingekomen stukken
5.Vaststellen notulen 2004 (zie clubblad maart 2004)
6.Jaarverslag secretariaat
7.Jaarverslag penningmeester
8.Verslag kascontrole
9.Verkiezing nieuw reservelid kascommissie
10.Uitreiking prijzen
11.Vaststellen contributie 2005
12.Begroting 2005
13.Evenementenkalender, inclusief uw voorstellen!
14.Website
15.Bestuursverkiezing
16.Rondvraag
17.SluitingUitleg punt 15 :

Volgens de statuten treedt het voltallige bestuur af.
Eén bestuurslid heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen.
Het bestuur draagt één nieuw lid voor.
Kandidaten kunnen zich tot een ½ uur voor de aanvang van de vergadering bij
het bestuur melden.

Foto's

voor de vergadering
de ontvangst
voorstellen nieuwe leden
voorstellen nieuwe leden
uitreiking bokaal
het bewonderen van de bokaal
uitreiking prijs zuid
afscheid Jeroen
receptie
receptie